Trang chủ » Đào tạo & Bồi dưỡng »

Đào tạo & Bồi dưỡng

Thực tế và trao đổi thực tiễn lãnh đạo quản lý tại Cục thuế Bắc Ninh

Thực tế và trao đổi thực tiễn lãnh đạo quản lý tại Cục thuế Bắc Ninh

Ngày 19/12/2014, thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng khóa học “Đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng, Chi cục và tương đương” tại Hà Nội, từ ngày 01/12 - 26/12/2014; Trường BDCB tài chính phối hợp với Cục Thuế Bắc Ninh tổ chức cho 37 học viên khóa học đi thực tế, trao đổi và học tập kinh nghiệm tại đơn vị.

Lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên chính thực tế tại Cục thuế Yên Bái

Lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên chính thực tế tại Cục thuế Yên Bái

Thực hiện chương trình kế hoạch học tập của lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính” đã được Giám đốc Trường phê duyệt, ngày 28/11/2014 lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính” được tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 08/10 – 25/12/2014 đã có buổi thực tế tại Cục Thuế tỉnh Yên Bái.

Bế giảng lớp chuyên viên tại Cục thuế Tỉnh Phú Yên

Bế giảng lớp chuyên viên tại Cục thuế Tỉnh Phú Yên

Khai giảng lớp Cập nhật chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa và chính sách thuế mới năm 2016 tại tỉnh Điện Biên

Khai giảng lớp Cập nhật chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa và chính sách thuế mới năm 2016 tại tỉnh Điện Biên

Khai giảng lớp Cập nhật chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa và chính sách thuế mới năm 2016 tại tỉnh Điện Biên

Hội nghị giao ban và triển khai kế hoạch ĐTBD năm 2017

Hội nghị giao ban và triển khai kế hoạch ĐTBD năm 2017

Trong 2 ngày 8 và 9/2/2017, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã tổ chức Hội nghị giao ban tháng 2 và tổng kết, triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ khai giảng “Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức Kinh tế - Tài chính năm 2017 tại cục thuế Thái Bình

Lễ khai giảng “Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức Kinh tế - Tài chính năm 2017 tại cục thuế Thái Bình

Lễ khai giảng “Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức Kinh tế - Tài chính năm 2017

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên chính tại Hà Nội

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên chính tại Hà Nội

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên chính tại Hà Nội

Khai giảng khóa

Khai giảng khóa "Bồi dưỡng cập nhật kiến thức kinh tế tài chính tại Điện Biên "

Khóa Bồi dưỡng cập nhật kiến thức kinh tế tài chính tại Điện Biên Từ ngày 20/3 đến ngày 22/3/2017

THÔNG BÁO Về việc tham dự Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý tài chính đối với chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước”

THÔNG BÁO Về việc tham dự Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý tài chính đối với chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước”

THÔNG BÁO Về việc tham dự Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý tài chính đối với chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước”

Tuyển sinh Cao học ngành Tài chính đợt 2 năm 2017

Tuyển sinh Cao học ngành Tài chính đợt 2 năm 2017

Tuyển sinh Cao học ngành Tài chính đợt 2 năm 2017