Trang chủ » Danh mục » Đào tạo & Bồi dưỡng »

Ngày 24/5, Trường bồi dưỡng cán bộ tài chính phối hợp với Sở Nội vụ Hà Giang tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên năm 2018 (Thứ Sáu, 25/05/2018, 16:37)

          Ngày 24/5, Sở Nội vụ Hà Giang phối hợp với Trường bồi dưỡng cán bộ tài chính, Bộ Tài chính tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên năm 2018. 

          Tham dự lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên gồm 97 học viên là cán bộ, công chức, viên chức từ cấp huyện trở lên và một số sở, ban, ngành của tỉnh. Trong thời gian 2 tháng, từ ngày 24/5 đến hết ngày 31/7, các học viên sẽ được chia thàn 2 lớp học tập, nghiên cứu 18 chuyên đề về: Nhà nước trong hệ thống chính trị; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; quản lý nhà nước về tài chính, kế toán; lập kế hoạch công tác và quản lý thời gian; kỹ năng giao tiếp, thu thập, xử lý thông tin, quản lý hồ sơ; kỹ năng soạn thảo văn bản, tổ chức công việc kế toán trong hoạt động tự kiểm tra tài chính đơn vị nhà nước... Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật, hệ thống hóa kiến thức chuyên sâu về tài chính, tài sản, kế toán. Đồng thời, nâng cao trình độ chuyên môn, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức tài chính của các cơ quan, đơn vị. Từ đó, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang trong tình hình mới.

          Một số hình ảnh lớp học

 

Tin mới hơn

Tin khác