Trang chủ » Danh mục » Đào tạo & Bồi dưỡng »

Trung tâm Phát triển đào tạo và Tư vấn tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mở lớp Tập huấn Chế độ kế toán HCSN theo TT 107/2017/TT –BTC (Thứ Sáu, 12/01/2018, 09:47)

      Ngày 11&12 tháng 12 năm 2017, Trung tâm Phát triển đào tạo và Tư vấn tài chính – Trường BDCB tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mở lớp Tập huấn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT –BTC hướng dẫn chế độ kế toán HCSN thay thế chế độ kế toán HCSN thay đổi và bổ sung theo TT 185/2010 của BTC về chế độ kế toán HCSN mới được áp dụng từ ngày 1/1/2018.Với mục đích cập nhật những điểm thay đổi cốt lõi, giúp cho kế toán các đơn vị nắm vững chế độ kế toán mới trong năm tài chính 2018. 

       Đến dự Khai giảng lớp học có ông Nguyễn Viết Cẩn, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính – Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát biểu quán triệt tinh thần lớp học.

(Ảnh: Ông Nguyễn Viết Cẩn phát biểu khai giảng khóa học)

       Tiến sĩ Đinh Hoài Nam – Giám đốc Trung tâm PTĐT và tư vấn tài chính – Trường BDCB tài chính  trực tiếp tham gia giảng dạy lớp học.

(Ảnh: TS. Đinh Hoài Nam phát biểu và giảng dạy khóa học)

      Trong thời gian 2 ngày học, các học viên được học Cập nhật những nội dung cốt lõi về cơ chế tài chính trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp.

       Dưới đây là một số hình ảnh lớp học:

PV: Minh Tuyết

Tin mới hơn