Trang chủ » Hình ảnh hoạt động »

Hình ảnh hoạt động

Trung tâm Phát triển đào tạo và Tư vấn tài chính phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu Luật Ngân sách 2015 và Thông tư 107/2017/TT-BTC

Trung tâm Phát triển đào tạo và Tư vấn tài chính phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu Luật Ngân sách 2015 và Thông tư 107/2017/TT-BTC (Thứ Hai, 22/01/2018, 11:26)

Trung tâm Phát triển đào tạo và Tư vấn tài chính phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu Luật Ngân sách 2015 và Thông tư 107/2017/TT-BTC về Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp trong 02 ngày 19/01 và 20/01/2017 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bình Liêu.

Trung tâm Phát triển đào tạo và tư vấn tài chính phối hợp với Trường Quản lý khoa học và công nghệ tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu Thông tư 107/2017/TT-BTC

Trung tâm Phát triển đào tạo và tư vấn tài chính phối hợp với Trường Quản lý khoa học và công nghệ tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu Thông tư 107/2017/TT-BTC (Thứ Sáu, 12/01/2018, 15:04)

Trung tâm Phát triển đào tạo và tư vấn tài chính phối hợp với Trường Quản lý khoa học và công nghệ tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu Thông tư 107/2017/TT-BTC

Trung tâm Phát triển đào tạo và Tư vấn tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mở lớp Tập huấn Chế độ kế toán HCSN theo TT 107/2017/TT –BTC

Trung tâm Phát triển đào tạo và Tư vấn tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mở lớp Tập huấn Chế độ kế toán HCSN theo TT 107/2017/TT –BTC (Thứ Sáu, 12/01/2018, 09:47)

Trung tâm Phát triển đào tạo và Tư vấn tài chính – Trường BDCB tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mở lớp Tập huấn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT –BTC

Bế giảng 02 lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng tại Hòa Bình từ ngày 3/11-26/11/2017

Bế giảng 02 lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng tại Hòa Bình từ ngày 3/11-26/11/2017 (Thứ Năm, 11/01/2018, 17:37)

Bế giảng 02 lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng tại Hòa Bình từ ngày 3/11-26/11/2017

Trung tâm phát triển đào tạo và tư vấn tài chính phối hợp với Sở Văn hóa Hà Nội mở lớp “Tập huấn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo TT 107/2017/TT-BTC”

Trung tâm phát triển đào tạo và tư vấn tài chính phối hợp với Sở Văn hóa Hà Nội mở lớp “Tập huấn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo TT 107/2017/TT-BTC” (Thứ Tư, 03/01/2018, 14:17)

Trung tâm phát triển đào tạo và tư vấn tài chính phối hợp với Sở Văn hóa Hà Nội mở lớp “Tập huấn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo TT 107/2017/TT-BTC”

Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính tại Ninh Bình từ ngày 8/9-17/11/2017

Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính tại Ninh Bình từ ngày 8/9-17/11/2017 (Thứ Hai, 25/12/2017, 16:11)

Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính tại Ninh Bình từ ngày 8/9-17/11/2017

Trung tâm phát triển đào tạo và tư vấn tài chính phối hợp với Sở Y tế tỉnh Nghệ An mở lớp “Tập huấn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo TT 107/2017/TT-BTC”

Trung tâm phát triển đào tạo và tư vấn tài chính phối hợp với Sở Y tế tỉnh Nghệ An mở lớp “Tập huấn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo TT 107/2017/TT-BTC” (Thứ Năm, 14/12/2017, 10:15)

Trung tâm phát triển đào tạo và tư vấn tài chính phối hợp với Sở Y tế tỉnh Nghệ An mở lớp “Tập huấn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo TT 107/2017/TT-BTC”

Trung tâm Phát triển đào tạo và tư vấn tài chính phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tổ chức chương trình tập huấn “Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành”.

Trung tâm Phát triển đào tạo và tư vấn tài chính phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tổ chức chương trình tập huấn “Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành”. (Thứ Sáu, 08/12/2017, 17:13)

Trung tâm Phát triển đào tạo và tư vấn tài chính phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tổ chức chương trình tập huấn “Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành”.

Trung tâm Phát triển đào tạo và tư vấn tài chính phối hợp với Văn phòng Chính Phủ tổ chức chương trình tập huấn “Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành”.

Trung tâm Phát triển đào tạo và tư vấn tài chính phối hợp với Văn phòng Chính Phủ tổ chức chương trình tập huấn “Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành”. (Thứ Tư, 06/12/2017, 18:32)

Trung tâm Phát triển đào tạo và tư vấn tài chính phối hợp với Văn phòng Chính Phủ tổ chức chương trình tập huấn “Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành”.

Thông báo Tổ chức tập huấn Chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017

Thông báo Tổ chức tập huấn Chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 (Thứ Hai, 27/11/2017, 16:07)

Thông báo Tổ chức tập huấn Chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017