Trang chủ » Hình ảnh hoạt động »

Hình ảnh hoạt động

Thực tế và trao đổi thực tiễn lãnh đạo quản lý tại Cục thuế Bắc Ninh

Thực tế và trao đổi thực tiễn lãnh đạo quản lý tại Cục thuế Bắc Ninh

Ngày 19/12/2014, thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng khóa học “Đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng, Chi cục và tương đương” tại Hà Nội, từ ngày 01/12 - 26/12/2014; Trường BDCB tài chính phối hợp với Cục Thuế Bắc Ninh tổ chức cho 37 học viên khóa học đi thực tế, trao đổi và học tập kinh nghiệm tại đơn vị.

Lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên chính thực tế tại Cục thuế Yên Bái

Lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên chính thực tế tại Cục thuế Yên Bái

Thực hiện chương trình kế hoạch học tập của lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính” đã được Giám đốc Trường phê duyệt, ngày 28/11/2014 lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính” được tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 08/10 – 25/12/2014 đã có buổi thực tế tại Cục Thuế tỉnh Yên Bái.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016

Ngày 26/12, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 nhằm đánh giá, tổng kết lại các mặt công tác trong năm 2016.

Đoàn viên Thanh niên cần phải đi đầu trong các chương trình hành động của Bộ Tài chính

Đoàn viên Thanh niên cần phải đi đầu trong các chương trình hành động của Bộ Tài chính

Lễ khai giảng “Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức Kinh tế - Tài chính năm 2017 tại cục thuế Thái Bình

Lễ khai giảng “Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức Kinh tế - Tài chính năm 2017 tại cục thuế Thái Bình

Lễ khai giảng “Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức Kinh tế - Tài chính năm 2017

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên chính tại Hà Nội

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên chính tại Hà Nội

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên chính tại Hà Nội

Khai giảng khóa

Khai giảng khóa "Bồi dưỡng cập nhật kiến thức kinh tế tài chính tại Điện Biên "

Khóa Bồi dưỡng cập nhật kiến thức kinh tế tài chính tại Điện Biên Từ ngày 20/3 đến ngày 22/3/2017

Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý tài chính đối với chủ đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn NSNN”

Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý tài chính đối với chủ đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn NSNN”

Khai giảng khóa Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên tại Hà Nam

Khai giảng khóa Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên tại Hà Nam

Khai giảng khóa Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên tại Hà Nam từ ngày 12/5-12/8/2017

Khai giảng khóa Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp Phòng tại Hải Phòng từ ngày 5/5/2017 đến 14/7/2017

Khai giảng khóa Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp Phòng tại Hải Phòng từ ngày 5/5/2017 đến 14/7/2017

Khai giảng khóa Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp Phòng tại Hải Phòng từ ngày 5/5/2017 đến 14/7/2017