Trang chủ » Danh mục » Hình ảnh hoạt động »

Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý tài chính đối với chủ đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn NSNN” (Thứ Ba, 23/05/2017, 09:50)

         Nhằm mục đích cập nhật các quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN; các quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án; hướng dẫn xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; hướng dẫn Chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư; trao đổi các vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau kiểm toán đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN; giải đáp các vướng mắc trong công tác thanh, quyết toán, quản lý tài chính kế toán, thanh tra, kiểm toán dự án đầu tư, Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính – Bộ Tài chính đã tổ chức chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý tài chính đối với chủ đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn NSNN” cho hơn 200 lãnh đạo và các cán bộ làm công tác tài chính, kế toán tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, Ban quản lý dự án có dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn NSNN; Lãnh đạo và cán bộ Phòng Đầu tư Sở Tài chính; Lãnh đạo và cán bộ Phòng Kế hoạch – tài chính thành phố, huyện, thị xã trong cả nước tại Sầm Sơn – Thanh Hóa.

        Khóa học diễn ra trong 2 ngày (từ 18/5/2017 đến 19/5/2017) với các nội dung: Các quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN; Các quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án; Hướng dẫn xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Hướng dẫn Chế độ kế toán Đơn vị chủ đầu tư Các vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau kiểm toán dự án đầu tư xây dựng sử  dụng nguồn vốn NSNN, đặc biệt là khóa học đã dành nhiều thời gian cho việc trao đổi, giải đáp các vướng mắc về công tác thanh, quyết toán, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, và về công tác kế toán đơn vị chủ đầu tư, cũng như những nội dung liên quan đến kiểm toán dự án

TS. Đinh Hoài Nam-Giám đốc Trung tâm Phát triển đào tạo và tư vấn tài chính - Trường Bồi dưỡng      cán bộ tài chính phát biểu tại Hội nghị tập huấn.

        Đối với khóa học, Trường BDCB tài chính đã lựa chọn những giảng viên có trình độ chuyên môn sâu, nhiều năm kinh nghiệm thực tế với phương pháp giảng dạy tích cực, thường xuyên đưa ra những bài tập tình huống, đồng thời luôn dành thời thời gian trao đổi, thảo luận để tạo hứng thú cho học viên, dễ dàng tiếp thu, nắm vững bài giảng ngay trên lớp và áp dụng linh hoạt vào trong công tác tại cơ quan, đơn vị.

        Với những kinh nghiệm được truyền đạt tại khóa học sẽ có tác dụng to lớn đối với nhận thức của mỗi học viên và nghiên cứu áp dụng một số kiến thức vào thực tiễn quản lý dự án tại Việt Nam hiện nay.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị tập huấn:

 

Thực hiện: Hương Lan

Tin mới hơn