Trang chủ » Danh mục » Hình ảnh hoạt động »

Ngày 3/5/2018, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính và Trường Nghiệp vụ kho bạc phối hợp tổ chức khai giảng khóa học Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên chính tại Hòa Bình (Thứ Ba, 08/05/2018, 16:11)

       Triển khai kế hoạch hợp tác về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2018, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính và Trường Nghiệp vụ kho bạc phối hợp tổ chức  khai giảng  khóa học "Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên chính tại Hòa Bình" bắt đầu từ ngày 3/5/2018 đến ngày 30/6/2018.

       Đến dự với buổi lễ khai giảng có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Hồng Thủy - Phó giám đốc Trường Nghiệp vụ Kho bạc,  đại diện Lãnh đạo phòng Đào tạo và phòng Hành chính của Trường nghiệp vụ kho bạc cùng với sự có mặt của 48 học viên là công chức, viên chức làm công tác kế toán của Kho bạc nhà nước 21 tỉnh trên toàn quốc.

       Phát biểu tại buổi khai giảng, Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy đã quán triệt và chỉ  đạo tinh thần của lớp học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như hiệu quả các chuyên đề, đề nghị các đồng chí học viên nghiêm túc thực hiện nội quy, thời gian và quy chế học tập của Trường để đạt kết quả cao, đây cũng là thời gian quý báu để các học viên trong lớp giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong công tác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đáp ứng nhu cầu của vị trí việc làm trong giai đoạn mới.

       Với mục tiêu: Phát triển năng lực thực thi công vụ cho công chức ngạch kế toán viên chính, phù hợp với tiêu chuẩn nghiệp vụ kế toán viên chính theo quy định và đáp ứng thiết thực yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn mới.

       Củng cố, bổ sung những kiến thức cơ bản cho kế toán viên chính để tham mưu hoặc trực tiếp tiến hành công vụ, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan, tổ chức hoặc của cá nhân công chức.Cung cấp những nội dung cần thiết để tổ chức việc rèn luyện các kỹ năng cơ bản giúp kế toán viên chính tham mưu hoặc trực tiếp tổ chức, tiến hành các hoạt động công vụ.

       Tạo điều kiện căn bản để phát triển đột phá về chất cho hoạt động bồi dưỡng, phát triển năng lực làm việc của học viên thuộc đối tượng chuyển ngạch từ kế toán viên lên kế toán viên chính.

       Tăng cường tính hữu ích của việc học đối với công việc thực tế của học viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện cải cách hành chính hiện tại và trong tương lai.

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Thủy, phát biểu khai giảng khóa học

       Trong thời gian từ ngày 3/5-30/6/2018 học viên sẽ được học tập chương trình bồi dưỡng kế toán viên chính với 18 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo, bao gồm 3 phần:

          Phần I: Nhà nước và nền hành chính nhà nước, bao gồm 6 chuyên đề nhằm củng cố, bổ sung kiến thức quản lý hành chính nhà nước (kiến thức hành chính vĩ mô - kiến thức nền tảng) và 1chuyên đề báo cáo;

          Phần 2: Quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài chính, kế toán bao gồm 03 chuyên đề cung cấp những vấn đề liên quan đến pháp luật, nguyên tắc, yêu cầu và nội dung cơ bản về tài chính, kế toán phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước theo lĩnh vực và 01 chuyên đề báo cáo.

          Phần 3: Những kỹ năng cơ bản, bao gồm 9 chuyên đề phát triển kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác kế toán.

       Và phải hoàn thành 02 bài kiểm tra và bài tiểu luận tình huống cuối khóa để được cấp Chứng chỉ Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên chính là điều kiện để thi nâng ngạch kế toán viên lên Kế toán viên chính

Đ/c Lê Phú Phong, công bố các quyết định liên quan đến khóa học

Đ/c Vũ Đức Thịnh, phổ biến quy chế và quy định của khóa học

Toàn cảnh khóa học

PV: Tuyết Mai

Tin mới hơn

Tin khác