Trang chủ » Danh mục » Hình ảnh hoạt động »

Trung tâm phát triển đào tạo và tư vấn tài chính phối hợp với Sở Y tế tỉnh Nghệ An mở lớp “Tập huấn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo TT 107/2017/TT-BTC” (Thứ Năm, 14/12/2017, 10:15)

          Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành thông tư 107/2017/TT-BTC, Hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp thay thế Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010. Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới được áp dụng từ ngày 01/01/2018.

          Trung tâm phát triển đào tạo và tư vấn tài chính phối hợp với Sở Y tế tỉnh Nghệ An mở lớp “Tập huấn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo TT 107/2017/TT-BTC” tại Nhà khách Nghệ An với sự tham gia của 214 học viên là Kế toán trưởng, kế toán đến từ các Sở, các Phòng/ban quận huyện tại các Bệnh viện và Trung tâm Y tế nằm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

          Trong suốt quá trình tham gia buổi tập huấn, TS.Đinh Hoài Nam - Giám đốc Trung tâm phát triển đào tạo và tư vấn tài chính – Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã đưa ra sự khác biệt giữa TT 107 mới ban hành và QĐ 185/2010.  TS.Đinh Hoài Nam chỉ ra các danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc; danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán; danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị quy định tại Điều 2 Thông tư này.

          Buổi tập huấn đã thành công tốt đẹp với sự tham gia của hệ thống giảng viên đến từ Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Trường Học viện tài chính và tham mưu của Vụ chế độ kế toán – kiểm toán của Bộ tài chính.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

 

 

Thực hiện: Đào Thảo.

Tin mới hơn