Trang chủ » Danh mục » Hình ảnh hoạt động »

Trung tâm Phát triển đào tạo và tư vấn tài chính phối hợp với Văn phòng Chính Phủ tổ chức chương trình tập huấn “Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành”. (Thứ Tư, 06/12/2017, 18:32)

           Ngày 10/10/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017 TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp thay thế Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 và sử đổi, bổ sung Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010. Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới được áp dụng từ ngày 01/01/2018.

          Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành đã thay đổi căn bản, toàn diện hệ thống tài khoản, hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và phương pháp hạch toán, chuyển từ kế toán cơ sở tiền mặt sang kế toán cơ sở dồn tích.

           Với mục đích cập nhật, hướng dẫn, hệ thống hóa những điểm thay đổi cốt lõi, giúp cho kế toán các đơn vị kịp thời nắm vững và triển khai áp dụng thành thạo Chế độ kế toán mới ngay từ đầu năm tài chính 2018, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức chương trình tập huấn “Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành” cho cán bộ kế toán trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Văn phòng Chính phủ tại Hà Nội trong 2 ngày 5 – 6/12/2017.

Đến dự Khai giảng lớp học:

  • Về phía Trường BDCB tài chính : Ông Đinh Hoài Nam - Giám đốc Trung tâm PTĐT và TVTC
  • Về phía Văn phòng Chính phủ:
    • Ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Phó vụ trưởng Vụ TCCB - Văn phòng Chính phủ;
    • Bà Đỗ Thị Thanh Bình Trưởng phòng đào tạo - Vụ TCCB - Văn phòng Chính phủ.

         Phát biểu khai mạc lớp học ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Phó vụ trưởng Vụ TCCB - Văn phòng Chính phủ đã quán triệt anh chị em học viên Văn phòng Chính phủ đã và đang rất quan tâm đến công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, để nâng cao kiến thức và năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị mình.

     (Ảnh: ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Phó vụ trưởng Vụ TCCB - Văn phòng Chính phủ)

         Mặc dù lớp tập huấn chỉ diễn ra trong 2 ngày nhưng các nội dung tập huấn sẽ được các chuyên gia kế toán đến từ Vụ chế độ kế toán – kiểm toán, Học viện Tài chính, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, có học vị từ tiến sỹ trở lên, có kinh nghiệm công tác và giảng dạy, đã trực tiếp tham gia góp ý, soạn thảo Chế độ kế toán mới sẽ truyền tải đến học viên những nội dung rất quan trọng như về quan điểm xây dựng Chế độ kế toán mới; hệ thống những điểm thay đổi cốt lõi; hướng dẫn cách thức hạch toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thông qua các tình huống cụ thể đồng thời giảng viên sẽ hướng dẫn chuyển đổi số liệu từ Chế độ kế toán cũ sang chế độ kế toán mới.. Mặt khác, các nội dung tập huấn sẽ được nhấn mạnh đến những đặc thù của các đơn vị thuộc và trực thuộc Văn phòng Chính phủ tại Hà Nội giúp học viên vận dụng phù hợp các chế độ thay đổi áp dụng từ ngày 01/01/2018.

 

Thực hiện: Minh Tuyết, Minh Đức

 

Tin mới hơn