Trang chủ » Nghiên cứu khoa học »

Nghiên cứu khoa học

Tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng giai đoạn 2016 - 2020 (Thứ Năm, 16/02/2017, 14:28)

Chính sách tài chính phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông

Chính sách tài chính phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông (Thứ Năm, 16/02/2017, 10:42)

Đó là chủ đề chính của hội thảo quốc tế qua cầu truyền hình được tổ chức ngày 23/10/2012 do Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính - Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Trung tâm Tài chính và phát triển Châu Á – Thái Bình Dương (AFDC) - Bộ Tài chính Trung Quốc với 8 điểm nối trên thế giới Trung Quốc (Bắc Kinh, Thượng Hải), Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippin, Srilanka và Việt Nam (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh).