Trang chủ » Tin tức »

Tin tức

Thực tế và trao đổi thực tiễn lãnh đạo quản lý tại Cục thuế Bắc Ninh

Thực tế và trao đổi thực tiễn lãnh đạo quản lý tại Cục thuế Bắc Ninh

Ngày 19/12/2014, thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng khóa học “Đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng, Chi cục và tương đương” tại Hà Nội, từ ngày 01/12 - 26/12/2014; Trường BDCB tài chính phối hợp với Cục Thuế Bắc Ninh tổ chức cho 37 học viên khóa học đi thực tế, trao đổi và học tập kinh nghiệm tại đơn vị.

Lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên chính thực tế tại Cục thuế Yên Bái

Lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên chính thực tế tại Cục thuế Yên Bái

Thực hiện chương trình kế hoạch học tập của lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính” đã được Giám đốc Trường phê duyệt, ngày 28/11/2014 lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính” được tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 08/10 – 25/12/2014 đã có buổi thực tế tại Cục Thuế tỉnh Yên Bái.

Tổng hợp, xác nhận khối lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học của viên chức và giảng viên

Về việc: Tổng hợp, xác nhận khối lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học của viên chức và giảng viên

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016

Ngày 26/12, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 nhằm đánh giá, tổng kết lại các mặt công tác trong năm 2016.

Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Đinh Dậu 2017

Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Đinh Dậu 2017

Chiều ngày 13/1/2017, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã tổ chức gặp mặt đội ngũ cán bộ đã nghỉ hưu nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Hội nghị công chức viên chức năm 2016

Hội nghị công chức viên chức năm 2016

Sáng ngày 19/1, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã tổ chức Hội nghị công chức viên chức năm 2016 và Ký giao ước thi đua năm 2017.

Bế giảng lớp chuyên viên tại Cục thuế Tỉnh Phú Yên

Bế giảng lớp chuyên viên tại Cục thuế Tỉnh Phú Yên

Hội nghị công chức viên chức năm 2016

Hội nghị công chức viên chức năm 2016

Sáng ngày 19/1, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã tổ chức Hội nghị công chức viên chức năm 2016 và Ký giao ước thi đua năm 2017.

Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính, Kế toán viên, Kế toán viên chính, Lãnh đạo cấp phòng tại Hà Nội năm 2017

Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính, Kế toán viên, Kế toán viên chính, Lãnh đạo cấp phòng tại Hà Nội năm 2017

Trung tâm phát triển đào tạo và tư vấn tài chính thông báo kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng năm 2017 tại Hà Nội năm 2017

Tuyển sinh Cao học ngành Tài chính năm 2017

Tuyển sinh Cao học ngành Tài chính năm 2017

Tuyển sinh Cao học ngành Tài chính năm 2017