Trang chủ » Tin tức »

Tin tức

Thông báo lịch thi và ôn thi cao học đợt 1/2018

Thông báo lịch thi và ôn thi cao học đợt 1/2018 (Thứ Hai, 09/04/2018, 11:35)

Thông báo lịch thi và ôn thi cao học đợt 1/2018

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức khóa tập huấn “Luật quản lý, sử dụng tài sản công, giải đáp Chế độ kế toán HCSN mới” tại Hà Nội

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức khóa tập huấn “Luật quản lý, sử dụng tài sản công, giải đáp Chế độ kế toán HCSN mới” tại Hà Nội (Thứ Hai, 09/04/2018, 11:09)

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức khóa tập huấn “Luật quản lý, sử dụng tài sản công, giải đáp Chế độ kế toán HCSN mới” tại Hà Nội

Thông báo chương trình tập huấn “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị tài chính, tài sản công, hạch toán kinh tế cơ sở y tế công lập theo cơ chế tự chủ mới”

Thông báo chương trình tập huấn “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị tài chính, tài sản công, hạch toán kinh tế cơ sở y tế công lập theo cơ chế tự chủ mới” (Thứ Hai, 09/04/2018, 10:31)

Thông báo chương trình tập huấn “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị tài chính, tài sản công, hạch toán kinh tế cơ sở y tế công lập theo cơ chế tự chủ mới”

Trường BDCB tài chính phối hợp với Cục thuế tỉnh Ninh Bình tổ chức mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên tại Ninh Bình từ ngày 22/3 đến ngày 17/6/2018

Trường BDCB tài chính phối hợp với Cục thuế tỉnh Ninh Bình tổ chức mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên tại Ninh Bình từ ngày 22/3 đến ngày 17/6/2018 (Thứ Năm, 22/03/2018, 18:54)

Ngày 22 /3/2018 Trường BDCB tài chính phối hợp với Cục thuế tỉnh Ninh Bình tổ chức mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên tại Ninh Bình từ ngày 22/3 đến ngày 17/6/2018.

Khai giảng lớp Đào tạo bồi dưỡng Lãnh đạo cấp phòng tại Bắc Kạn từ ngày 14/3/2018 đến ngày 12/5/2018

Khai giảng lớp Đào tạo bồi dưỡng Lãnh đạo cấp phòng tại Bắc Kạn từ ngày 14/3/2018 đến ngày 12/5/2018 (Thứ Hai, 19/03/2018, 09:48)

Triển khai kế hoạc hợp tác về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2018 giữa Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính với Cục thuế và Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn, Trung tâm Phát triển đào tạo và Tư vấn tài chính được Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính giao nhiệm vụ khai giảng và tổ chức khóa học Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng từ ngày 14/3/2018 đến ngày 12/5/2018.

Tập huấn Quản lý tài sản công và chế độ kế toán mới tại TP. Uông Bí, Quảng Ninh

Tập huấn Quản lý tài sản công và chế độ kế toán mới tại TP. Uông Bí, Quảng Ninh (Thứ Hai, 19/03/2018, 09:16)

Tập huấn Quản lý tài sản công và chế độ kế toán mới tại TP. Uông Bí, Quảng Ninh từ ngày 16/3/2018 đến ngày 18/3/2018

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ lớp Tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, giải đáp thắc mắc về Chế độ kế toán HCSN mới tại Ninh Bình

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ lớp Tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, giải đáp thắc mắc về Chế độ kế toán HCSN mới tại Ninh Bình (Thứ Sáu, 09/03/2018, 18:39)

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ lớp Tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, giải đáp thắc mắc về Chế độ kế toán HCSN mới tại Ninh Bình

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức 2 lớp tập huấn Luật quản lý, sử dụng tài sản công, giải đáp Chế độ kế toán HCSN mới và trao đổi kinh nghiệm về cơ chế quản lý tài chính

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức 2 lớp tập huấn Luật quản lý, sử dụng tài sản công, giải đáp Chế độ kế toán HCSN mới và trao đổi kinh nghiệm về cơ chế quản lý tài chính (Thứ Tư, 21/02/2018, 11:36)

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức 2 lớp tập huấn Luật quản lý, sử dụng tài sản công, giải đáp Chế độ kế toán HCSN mới và trao đổi kinh nghiệm về cơ chế quản lý tài chính trong các CQNN và ĐVSN công

Trung tâm Phát triển đào tạo và Tư vấn tài chính phối hợp với Sở y tế Đăk Lăk tổ chức khóa tập huấn Thông tư 107/2017/TT-BTC

Trung tâm Phát triển đào tạo và Tư vấn tài chính phối hợp với Sở y tế Đăk Lăk tổ chức khóa tập huấn Thông tư 107/2017/TT-BTC (Thứ Tư, 24/01/2018, 10:18)

Trung tâm Phát triển đào tạo và Tư vấn tài chính phối hợp với Sở Y tế Đăk Lăk tổ chức khóa tập huấn Thông tư 107/2017/TT-BTC

Trung tâm Phát triển đào tạo và Tư vấn tài chính phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu Luật Ngân sách 2015 và Thông tư 107/2017/TT-BTC

Trung tâm Phát triển đào tạo và Tư vấn tài chính phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu Luật Ngân sách 2015 và Thông tư 107/2017/TT-BTC (Thứ Hai, 22/01/2018, 11:26)

Trung tâm Phát triển đào tạo và Tư vấn tài chính phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu Luật Ngân sách 2015 và Thông tư 107/2017/TT-BTC về Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp trong 02 ngày 19/01 và 20/01/2017 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bình Liêu.