Trang chủ » Danh mục » Tin tức »

Hội nghị công chức viên chức năm 2016 (Thứ Hai, 23/01/2017, 14:07)

Sáng ngày 19/1, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã tổ chức Hội nghị công chức viên chức năm 2016 và Ký giao ước thi đua năm 2017.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Công đoàn Bộ Tài chính, đại diện Đảng ủy Bộ Tài chính. Các đồng chí trong Ban Giám đốc đại diện cho Cấp ủy, Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Trường chủ trì Hội nghị. Tham dự còn có đông đủ công chức viên chức tại Văn phòng Trường và đại diện Trung tâm BDCB tài chính Miền Nam và Miền Trung.

Hội nghị có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá lại một năm hoạt động nói chung của Trường; đặc biệt là một hình thức để thể hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Thông lệ hàng năm, cuối mỗi năm đều tổ chức Hội nghị công chức viên chức, năm 2016 có nhiều nét mới bởi thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/1/2016 về hướng dẫn một số nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Trình bày trước Hội nghị, PGS.TS Hoàng Trần Hậu đại diện Ban Giám đốc đã kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành công tác chung của Trường trong năm 2016. Trong đó, đồng chí đặc biệt nhấn mạnh tới việc thông qua chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc, toàn Trường đã có những bước phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Công tác tổ chức ĐTBD theo kế hoạch Bộ Tài chính giao đạt kết quả khá; việc tạo bước đệm, xây dựng mô hình Trường tiếp tục được thực hiện tốt; nhất là việc khai thác và tổ chức các lớp ngoài ngân sách đang ngày càng sôi động, đạt kết quả rất cao. Tuy nhiên, đồng chí Giám đốc cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành như việc chỉ đạo lập và thực hiện kế hoạch ĐTBD còn chưa tốt; một số mặt công tác của Trường còn hạn chế, yếu kém; đời sống công chức viên chức mặc dù có cải thiện nhưng còn nhiều khó khăn... Đồng chí Giám đốc kêu gọi tập thể Trường nỗ lực sát cánh cùng Ban Giám đốc trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017, tiếp tục phát triển Trường ngày càng vững mạnh và phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2016.

 
Hình 2. Đ.c Nguyễn Việt Cường thay mặt BCH Công đoàn  trình bày báo cáo 

Tiếp nối, TS Nguyễn Việt Cường đại diện BCH Công đoàn đã khái quát tình hình công tác thi đua khen thưởng, thực hiện phong trào thi đua trong toàn cơ quan và đoàn viên công đoàn trong năm 2016; đồng thời nêu bật phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong năm 2017. Công đoàn đã làm tốt chức năng, vai trò của mình, đồng thời phát huy vai trò trong giám sát, phản biện các quy chế, quy định do Trường ban hành; có cơ chế phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc và các đoàn thể khác trong nâng cao đời sống tinh thần, vật chất và bảo vệ quyền lợi chính đáng của công đoàn viên; phát huy dân chủ, kỷ cương, kỷ luật trong tập thể công chức viên chức toàn Trường. Kết quả đạt được trên hầu hết các mặt như bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công đoàn viên; tuyên truyền vận động và giáo dục nhận thức; đẩy mạnh vận động thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; nâng cao năng lực, kỹ năng, bồi dưỡng và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh... Trên cơ sở những kết quả đạt được, Công đoàn Trường xác định phương hướng và chỉ tiêu phấn đấu năm 2017 trong đó có nhiều chỉ tiêu cần nỗ lực để có thể đạt được như phấn đấu đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc; 100% đoàn viên công đoàn tham gia xây dựng, góp ý và thực hiện nghiêm các quy chế, quy định; phấn đấu ít nhất 15% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu Đoàn viên công đoàn xuất sắc...

Hội nghị đã phát huy tinh thần dân chủ và giám sát của mình thông qua các báo cáo về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc thực hiện các nghị quyết; công tác công khai tài chính; công tác nhân sự và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân... Thông qua các báo cáo, toàn thể Hội nghị đã được lắng nghe và giám sát từng mặt công tác hoạt động quan trọng của Trường.

Hội nghị cũng đã dành thời gian để công chức viên chức nêu ý kiến, tâm tư nguyện vọng và giải đáp của các thành viên Cấp ủy, BGĐ, BCH Công đoàn.

 
Hình 3. Phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2017 

BGĐ, BCH Công đoàn Trường đã tổ chức ký kết Giao ước thi đua năm 2017 với mục tiêu: Tiếp tục tạo sự ổn định lâu dài, xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong Trường, đổi mới toàn diện trên tất cả các mặt công tác; phát huy tinh thần sáng tạo và năng động. Từng bước xây dựng Trường BDCB tài chính trở thành cơ sở ĐTBD tin cậy, có uy tín ở trong và ngoài ngành tài chính. Trên cơ sở mục tiêu đó, động viên toàn thể công chức viên chức Trường hăng hái lao động, đoàn kết, nhất trí, cố gắng nỗ lực hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ năm 2017.

 
TH. Quang Anh 
 

Tin mới hơn