Trang chủ » Danh mục » Tin tức »

Tin tức

Thông báo tuyến sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên

Thông báo tuyến sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (Thứ Hai, 02/08/2021, 16:03)

Tổng kết các khóa  Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng tại Hòa Bình, Hà Nội  và Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng kết các khóa Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng tại Hòa Bình, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (Thứ Tư, 19/12/2018, 00:00)

Tổng kết các khóa Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng tại Hòa Bình, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch kế toán viên tại Hải Dương từ ngày 11/8/2018 đến 13/10/2018

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch kế toán viên tại Hải Dương từ ngày 11/8/2018 đến 13/10/2018 (Thứ Hai, 01/10/2018, 00:00)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch kế toán viên tại Hải Dương từ ngày 11/8/2018 đến 13/10/2018

Thực tế và trao đổi thực tiễn lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp vụ mở tại Hà Nội từ ngày 05/7/2018 – 31/8/2018

Thực tế và trao đổi thực tiễn lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp vụ mở tại Hà Nội từ ngày 05/7/2018 – 31/8/2018 (Thứ Tư, 15/08/2018, 00:00)

Thực tế và trao đổi thực tiễn lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp vụ mở tại Hà Nội từ ngày 05/7/2018 – 31/8/2018

Phóng sự ảnh lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính tại Hà Nam từ ngày 20/4/2018 đến ngày 11/8/2018

Phóng sự ảnh lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính tại Hà Nam từ ngày 20/4/2018 đến ngày 11/8/2018 (Thứ Sáu, 10/08/2018, 14:54)

Phóng sự ảnh lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính tại Hà Nam từ ngày 20/4/2018 đến ngày 11/8/2018

Quyết định về việc phê duyệt kết quả gói thầu

Quyết định về việc phê duyệt kết quả gói thầu (Thứ Ba, 29/05/2018, 11:26)

Quyết định về việc phê duyệt kết quả gói thầu "Cung cấp dịch vụ tổ chức lớp "Bồi dưỡng ngạch kế toán viên" tại Đồng Nai"

Ngày 24/5, Trường bồi dưỡng cán bộ tài chính phối hợp với Sở Nội vụ Hà Giang tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên năm 2018

Ngày 24/5, Trường bồi dưỡng cán bộ tài chính phối hợp với Sở Nội vụ Hà Giang tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên năm 2018 (Thứ Sáu, 25/05/2018, 16:37)

Ngày 24/5, Trường bồi dưỡng cán bộ tài chính phối hợp với Sở Nội vụ Hà Giang tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên năm 2018

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính phối hợp với Tổng công ty Lâm nghiệp VN tổ chức khóa học “ Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp” tại Hà Nội từ ngày 03/5/2018 đến ngày 05/5/2018

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính phối hợp với Tổng công ty Lâm nghiệp VN tổ chức khóa học “ Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp” tại Hà Nội từ ngày 03/5/2018 đến ngày 05/5/2018 (Thứ Sáu, 25/05/2018, 09:52)

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính phối hợp với Tổng công ty Lâm nghiệp VN tổ chức khóa học “ Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp” tại Hà Nội từ ngày 03/5/2018 đến ngày 05/5/2018

BUỔI THỰC TẾ CỦA LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN TẠI HẢI DƯƠNG TỪ NGÀY 20/4/2018 ĐẾN NGÀY 31/5/2018

BUỔI THỰC TẾ CỦA LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN TẠI HẢI DƯƠNG TỪ NGÀY 20/4/2018 ĐẾN NGÀY 31/5/2018 (Thứ Ba, 22/05/2018, 10:22)

BUỔI THỰC TẾ CỦA LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN

Ngày 3/5/2018, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính và Trường Nghiệp vụ kho bạc phối hợp tổ chức  khai giảng  khóa học Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên chính tại Hòa Bình

Ngày 3/5/2018, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính và Trường Nghiệp vụ kho bạc phối hợp tổ chức khai giảng khóa học Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên chính tại Hòa Bình (Thứ Ba, 08/05/2018, 16:11)

Ngày 3/5/2018, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính và Trường Nghiệp vụ kho bạc phối hợp tổ chức khai giảng khóa học "Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên chính tại Hòa Bình" bắt đầu từ ngày 3/5/2018 đến ngày 30/6/2018