Trang chủ » Danh mục » Tin tức »

Tổng kết các khóa Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng tại Hòa Bình, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (Thứ Tư, 19/12/2018, 00:00)

          Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức ngành Kho bạc năm 2018.

          Triển khai tổ chức các lớp theo Hơp đồng đào tạo số 2805/HĐĐT/TNVKB – TBDCBT ký ngày 28/5/2018 giữa đại diện Trường Nghiệp vụ Kho bạc và đại diện Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính về việc tổ chức khóa “ Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng”.

          Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức 04 khóa "Đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng” cho các đối tượng là công chức, viên chức đang giữ chức vụ và quy hoạch chức vụ cấp phòng của Kho bạc nhà nước trên toàn quốc. Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính giao Trung tâm Phát triển đào tạo và tư vấn tài chính là đơn vị trực thuộc Trường trực tiếp tổ chức các khóa học trên.

Sau  hơn 5 tháng tổ chức thực hiện, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổng kết báo cáo về toàn khóa học như sau:

1. Mục tiêu của khóa học

Mục đích của khóa học, không chỉ cung cấp những kiến thức cơ bản mà nhằm nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý để trang bị cho các học viên có thể ứng dụng vào công việc, thực tiễn trong cuộc sống thông qua 03 phần học chính của chương trình “Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng”.

2. Nội dung chương trình và tài liệu học tập

2.1. Nội dung chương trình: Theo chương trình quy định tại Quyết định số 1245/QĐ-BNV ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ gồm 03 phần:

- Phần 1: Kiến thức, kỹ năng quản lý, lãnh đạo chung của cấp Phòng

- Phần 2: Kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý trong lĩnh vực kinh tế tài chính

- Phần 3: Viết đề án và đi thực tế

 2.2 Tài liệu học tập: Cuốn giáo trình “Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng” được ban hành theo Quyết định số 1474/QĐ-BTC  ngày 26/7/2018 của Bộ Tài chính.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức các lớp học

- Thời gian:

+ Lớp tại Hòa Bình: từ ngày 04/6/2018 – 27/6/2018 (Học vào các  ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 7).

Địa điểm: Cơ sở kinh doanh tổng hợp Sao Việt, Tổ 18 phường Hữu Nghị, Tp Hòa Bình .

 

+ Lớp tại Hà Nội : từ ngày  11/6/2018 04/07/2018 (Học vào các  ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 7).

Địa điểm: Nhà khách Tổng Liên đoàn, số 95-97 Trần Quốc Toản, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

+ Lớp tại Tp Hồ Chí Minh : từ ngày 13/8/2018 – 05/9/2018 (Học vào các  ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 7).

Địa điểm: Phân hiệu Trường NVKB tại Tp Hồ Chí Minh, số 360/12 Võ Văn Hát, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh 

 

+ Lớp tại Tp Hồ Chí Minh : từ ngày 05/9/2018 – 20/9/2018 (Học vào các  ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 7).

Địa điểm: Phân hiệu Trường NVKB tại Tp Hồ Chí Minh, số 360/12 Võ Văn Hát, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh

4. Đối tượng học viên

+ Lớp tại Hòa Bình: Theo Quyết định mở lớp số 251/QĐ-BDCB ngày 29/5/2018 của Giám đốc Trường BDCB tài chính về việc mở lớp và cử cán bộ quản lý lớp “Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng” tại Hòa Bình từ ngày 13/8/2018-5/9/2018 lớp học gồm 43 học viên đến từ 24 đơn vị thuộc và trực thuộc KBTƯ, Kho bạc nhà nước các tỉnh từ Điện Biên đến Thừa Thiên Huế. Hầu hết, các học viên đều đang giữ chức vụ lãnh đạo từ phó trưởng phòng trở lên.

Thành phần của lớp học như sau:

* Theo giới tính: Nam: 18 đồng chí. Nữ: 25 đồng chí.

* Theo độ tuổi: Người nhiều tuổi nhất: 53 tuổi. Người ít tuổi nhất: 28 tuổi.

+ Lớp tại Hà Nội : Theo Quyết định mở lớp số 301/QĐ-BDCB ngày 7/6/2018 của Giám đốc Trường BDCB tài chính về việc mở lớp và cử cán bộ quản lý lớp “Đào tạo Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng” tại Hà Nội lớp học gồm 50 học viên đến từ 23 đơn vị Kho bạc nhà nước Trung ương và các tỉnh thuộc khu vực phía Bắc, Bắc Trung Bộ. Hầu hết, các học viên đều là cán bộ công chức đang giữ chức vụ lãnh đạo từ Phó Trưởng phòng đến Giám đốc kho bạc nhà nước các huyện và quy hoạch chức vụ cấp phòng.

Thành phần của lớp học như sau:

* Theo giới tính: Nam: 25 đồng chí. Nữ: 25 đồng chí.

* Theo độ tuổi: Người nhiều tuổi nhất: 56 tuổi. Người ít tuổi nhất: 29 tuổi.

+ Lớp tại TP Hồ Chí Minh : Theo Quyết định mở lớp số 480/QĐ-BDCB ngày 6/8/2018 của Giám đốc Trường BDCB tài chính về việc mở lớp và cử cán bộ quản lý lớp “Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng” tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 13/8/2018 – 5/9/2018 lớp học gồm 48 học viên đến từ 24 đơn vị thuộc và trực thuộc KBTƯ, Kho bạc nhà nước các tỉnh thuộc khu vực Miền Trung, Miền Nam. Hầu hết, các học viên đều đang giữ chức vụ từ phó trưởng phòng và một số đang quy hoạch chức vụ từ cấp phòng.

Thành phần của lớp học như sau:

* Theo giới tính: Nam: 28 đồng chí. Nữ: 20 đồng chí.

* Theo độ tuổi: Người nhiều tuổi nhất: 57 tuổi. Người ít tuổi nhất: 29 tuổi.

+ Lớp tại tp Hồ Chí Minh : Theo Quyết định mở lớp số 525/QĐ-BDCB ngày 16/8/2018 của Giám đốc Trường BDCB tài chính về việc mở lớp và cử cán bộ quản lý lớp “Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng” tại Tp Hồ Chí Minh từ ngày 5/9/2018 – 28/9/2018 lớp học gồm 50 học viên đến từ 30 đơn vị thuộc và trực thuộc KBTƯ, Kho bạc nhà nước các tỉnh. Hầu hết, các học viên đều đang giữ chức vụ lãnh đạo từ phó trưởng phòng trở lên, trong đó có 35 học viên đã được bổ nhiệm từ chức vụ Phó Giám đốc, Giám đốc kho bạc nhà nước các huyện.

Thành phần của lớp học như sau:

* Theo giới tính: Nam: 33 đồng chí. Nữ: 17 đồng chí.

* Theo độ tuổi: Người nhiều tuổi nhất: 56 tuổi. Người ít tuổi nhất: 29 tuổi.

5Đánh giá về khoá học:

5.1 Đánh giá chung về khoá học:

Việc tổ chức giảng dạy và học tập đúng theo chương trình, kế hoạch đề ra với mục tiêu của lớp học là:

+ Giới thiệu các kiến thức cập nhật về lãnh đạo quản lý và điều hành công việc cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng.

+ Tạo nền căn bản cho sự phát triển về khả năng quản lý cũng như năng lực lãnh đạo và làm việc trong những nấc thang tiếp theo.

+ Tăng cường trao đổi, học hỏi các kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong những công việc cụ thể của các đơn vị thuộc ngành Kho bạc.

Thông qua phiếu khảo sát, khoá học cơ bản đã đáp ứng được mong muốn của các anh chị em học viên. Đa số học viên đã nắm được những kiến thức lý thuyết cơ bản, hệ thống những tri thức về khoa học lãnh đạo, quản lý; Khóa học giúp cho học viên có thêm kiến thức thực tiễn; phát triển kỹ năng, cập nhật kiến thức hiện đại, sát với thực tế, cùng những kinh nghiệm thực tiễn trong các ngành, lĩnh vực…

Hầu hết các học viên đều nhận xét:

Chương trình học đã hệ thống tương đối cơ bản những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho đối tượng là cán bộ lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo cấp phòng, các nội dung có liên quan chặt chẽ với nhau, đáp ứng được mục tiêu chung của chương trình khoá học.

Tập hợp được nhiều lý thuyết trong nước và quốc tế, ví dụ minh họa mang tính thực tiễn giúp tiếp thu nhanh và hiểu rõ nội dung.

Tài liệu học tập và tài liệu bài giảng  được chuẩn bị kĩ lưỡng và công phu không chỉ phục vụ trực tiếp khóa học mà còn là cẩm nang tốt để tham khảo trong quá trình thực tiễn công tác.

Nhiều nội dung về quản lý, lãnh đạo rất mới thiết thực và cần thiết cho quá trình làm lãnh đạo, quản lý và điều hành của học viên trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng. Tăng cường kỹ năng, khả năng truyền đạt gây cảm hứng cho người nghe; kỹ năng giao tiếp và ứng xử trong công việc; các kỹ năng về nghe, xử lý thông tin và đưa ra các thông tin chỉ đạo chính xác.

5.2 Phương pháp dạy và học

Phương pháp giảng dạy có nhiều đổi mới, tạo tính chủ động, lấy người học làm trung tâm, đây là phương pháp tiếp cận và truyền đạt hiện đại. Giảng viên đóng vai trò là người hướng dẫn, gợi mở vấn đề, đưa ra tình huống để học viên trao đổi, tạo điều kiện để phát triển tư duy, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.

Phương pháp đổi mới đã tạo không khí học tập sôi nổi, thoải mái, thân thiện, giúp học viên tự tin, nắm bắt cơ hội để thể hiện bản thân, các năng lực được bộc lộ và phát huy.

Học viên được chủ động, tích cực và được khuyến khích cá tính, bộc lộ những quan điểm, ý kiến riêng.

5.3 Giảng viên

Tham gia giảng dạy lớp học là PGS, TS, Th.s có nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia, cán bộ lãnh đạo các Vụ, Viện thuộc Bộ Tài chính...

Nhận xét chung của các học viên là hầu hết các giảng viên đều có kiến thức hiểu biết về lĩnh vực và nội dung mà giảng viên đảm nhận; Kiến thức giảng dạy phong phú; Kỹ năng, phương pháp giảng dạy mới đạt hiệu quả; Thái độ giảng dạy nhiệt tình và có trách nhiệm. Nhiều thầy cô đã áp dụng nhiều phương pháp mới làm cho bài giảng sinh động, dễ hiểu và cuốn hút được học viên.

+ 90% học viên đánh giá mức độ giảng dạy của giảng viên đạt điểm 9-10.

+ 80 - 90% học viên đánh giá thầy cô lên lớp đúng giờ, kiến thức chuyên môn, kỹ năng và phương pháp của giảng viên là chuyên sâu.

+ 80 - 90% học viên đánh giá giảng viên giang dạy bám sát chương trình, việc thảo luận trong giờ học tương đối phù hợp với mong muốn của học viên,

+ Các chuyên đề về kỹ năng được học viên nhật xét là lý thú, bổ ích và tích cực với học viên.

Một số giảng viên đã được học viên đánh giá rất cao như: PGS.TS Hoàng Trần Hậu, PGS.TS Võ Kim Sơn, PGS.TS. Đặng Khắc Ánh, PGS.TS Đào Đăng Kiên, TS. Vũ Anh Tuấn, TS Nguyễn Việt Cường.

5.4 Về tình hình và kết quả học tập của học viên

Qua đánh giá của các giảng viên tham gia giảng dạy tại lớp, nhìn chung trình độ của học viên rất đồng đều. Tổng hợp phiếu điểm danh hàng ngày của học viên cho thầy: ý thức học tập tốt, chuyên cần, nghiêm túc, đảm bảo quân số đi học đầy đủ. Phần lớn học viên nắm bắt và tiếp cận vấn đề nhanh nhạy, rất tích cực tham gia thảo luận, trao đổi và đóng góp ý kiến với giảng viên.

Nhờ đó 100% học viên tham gia các lớp Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng đủ điều kiện được cấp chứng chỉ,cụ thể như sau:

+ Lớp tại Hòa Bình: 43 học viên

+ Lớp tại Hà Nội: 50 học viên

+ Lớp Tp Hồ Chí Minh: 48 học viên

+ Lớp Tp Hồ Chí Minh: 50 học viên

6. Về công tác tổ chức, quản lý lớp

Trung tâm PTĐT và TVTC phối hợp chặt chẽ với Trường NVKB thường xuyên theo dõi tình hình học tập, các hoạt động của các khóa học, giải đáp kịp thời những vướng mắc của học viên.

Được sự quan tâm chỉ đạo nhiệt tình và sát sao của Lãnh đạo Trường nghiệp vụ Kho bạc, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, hội trường, nơi ở... đều được chuẩn bị chu đáo, phục vụ tốt cho việc học tập của học viên và giảng  dạy của  giảng viên.

Công tác tổ chức, quản lý lớp được đánh giá chặt chẽ, nghiêm túc.

Ban chỉ đạo các khóa học đã phối hợp chặt chẽ với các cán bộ quản lý lớp làm việc với tinh thần trách nhiệm cao trong các hoạt động của lớp, góp phần quản lý lớp học nghiêm túc, tạo không khí đoàn kết thân ái.

7. Một số kiến nghị

Thứ nhất:  Cần bổ sung một số nội dung mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặc biệt liên quan đến công tác quản lý ngành Kho bạc.

Thứ hai: Tăng cường các tiết học dành cho thảo luận nhóm, thực hành các kỹ năng thuyết trình, hội họp, ra quyết định

Thứ ba: Mong muốn của nhiều học viên được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu phục vụ cho công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo.

Các khóa học đã kết thúc theo đúng kế hoạch đã đề ra, có được kết quả trên là do lớp đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Trường BDCB tài chính, Trường Nghiệp vụ Kho bạc. Cùng với đó là sự theo dõi thường xuyên, nhiệt tình có trách nhiệm của cán bộ quản lý lớp, Ban cán sự lớp và ý thức học tập chuyên cần, nghiêm túc của tất cả các học viên đã tạo nên sự thành công của khóa học. Trên đây là bản báo cáo toàn khóa học “Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng” tại Hòa Bình, Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh năm 2018.

Một số hình ảnh khóa học:

Thực hiện: Tuyết Mai

Tin mới hơn

Tin khác