Trang chủ » Danh mục » Tin tức »

Trung tâm Phát triển đào tạo và tư vấn tài chính phối hợp với Trường Quản lý khoa học và công nghệ tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu Thông tư 107/2017/TT-BTC (Thứ Sáu, 12/01/2018, 15:04)

      Trung tâm Phát triển đào tạo và tư vấn tài chính phối hợp với Trường Quản lý khoa học và công nghệ tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu Thông tư 107/2017/TT-BTC về Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp trong 02 ngày 26/12 và 27 /12/2017 tại Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính.

      Lớp tập huấn đã thu hút đối tượng học viên là các Lãnh đạo, Trưởng phó phòng, Kế toán trưởng và các cán bộ làm công tác tài chính, kế toán đến từ các đơn vị hành chính, hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

      Tại buổi Khai giảng, PGS.TS.GVCC Hoàng Trần Hậu đã phát biểu khai giảng khóa học với mong muốn các học viên đạt được mục tiêu khóa tập huấn:

      - Nhận diện được các thay đổi quan trọng giữa Thông tư 107 và Quyết định 19;

      - Nhận thức được các nghĩa vụ tuân thủ và một số rủi ro tiềm tàng trong việc thực hiện Thông tư 107;

      - Nắm bắt kịp thời và hiệu quả các nội dung thay đổi cũng như các yêu cầu về chế độ kế toán, hệ thống sổ sách chứng từ, phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước của các đơn vị hành chính sự nghiệp;

      - Hiểu biết sâu sắc hơn về các yêu cầu được nêu trong Thông tư 107. Từ đó, đơn vị có thể lên kế hoạch thuận lợi tuân thủ quy định Pháp luật và chủ động phòng ngừa rủi ro.

 

(Ảnh: PGS.TS.GVCC Hoàng Trần Hậu phát biểu tại buổi khai giảng khóa tập huấn)

      Ông Vũ Tường Sơn, Hiệu trưởng trường Quản lý công nghệ và khoa học đã phát biểu quán triệt tinh thần học tập của khóa tập huấn, ông mong rằng trong thời gian học tập 2 ngày các học viên sẽ nghiêm túc học tập đảm bảo thời gian học tập và tranh thủ trao đổi với giảng viên các nội dung còn vướng mắc khi thực hiện nghiệp vụ.

 

(Ảnh TS. Vũ Tường Sơn, Hiệu trưởng trường Quản lý công nghệ và khoa học đã phát biểu quán triệt tinh thần học tập của lớp học.

       Tại lớp tập huấn, Tiến sĩ  Đinh Hoài Nam – Giám đốc Trung tâm Phát triển đào tạo và tư vấn tài chính trình bày về Thông tư 107/2017/TT-BTC thay thế cho Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010. Thông tư  ra đời nhằm đáp ứng các yêu cầu mới, phù hợp với bối cảnh thực tiễn, phù hợp với Luật NSNN 2015, Luật Kế toán 2015 và các cơ chế, chính sách tài chính hiện nay. Thông tư 107 hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành; tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng NSNN.

      Tiến sĩ Đinh Hoài Nam đã trình bày trong hai ngày 26/12-27/12/2017: Nội dung khóa tập huấn gồm các nội dung chính về báo cáo tài chính Nhà nước: Cơ sở pháp lý; mục đích ý nghĩa; Danh mục, phạm vi; Nội dung chỉ tiêu báo cáo tài chính Nhà nước; Quy trình, thời hạn lập, gửi; Biểu mẫu, nội dung, quy trình lập báo cáo CCTT; Các bước lập và tổng hợp BCTCNN, giao dịch nội bộ; Trách nhiệm các đơn vị liên quan; và Lộ trình thực hiện.

      Một số nội dung Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp:

      - Danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc;

      - Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán;

      - Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán;

      - Danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị tại Điều 2 của Thông tư 107.

      Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành đã thay đổi căn bản, toàn diện hệ thống tài khoản, hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và phương pháp hạch toán kế toán, chuyển từ kế toán cơ sở tiền mặt sang kế toán cơ sở dồn tích.

(Ảnh: TS. Đinh Hoài Nam tại các buổi giảng dạy của khóa tập huấn)

       Nhằm hỗ trợ các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và công nghệ, hướng dẫn, hệ thống hóa những điểm thay đổi cốt lõi, giúp cho kế toán các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và công nghệ nắm vững và triển khai áp dụng thành thạo Chế độ kế toán mới trong năm tài chính 2018. 

      Sau Lớp tập huấn này, các đơn vị có nhu cầu mở lớp chuyên sâu về Thông tư 107/2017/TT-BTC liên hệ với Trung tâm Phát triển đào tạo và tư vấn tài chính để được tư vấn.

      (Thông tin về các lớp tập huấn xin mời liên hệ Ban tổ chức: Bà Hà Thị Hương Lan, số điện thoại: 0912 393 996).

PV: Tuyết Mai

Tin mới hơn