Trang chủ » Danh mục » Tin tức »

Trung tâm Phát triển đào tạo và Tư vấn tài chính phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu Luật Ngân sách 2015 và Thông tư 107/2017/TT-BTC (Thứ Hai, 22/01/2018, 11:26)

      Trung tâm Phát triển đào tạo và Tư vấn tài chính phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu Luật Ngân sách 2015 và Thông tư 107/2017/TT-BTC về Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp trong 02 ngày 19/01 và 20/01/2017 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bình Liêu.

      Lớp tập huấn đã thu hút đối tượng học viên là các Lãnh đạo, Trưởng phó phòng, Kế toán trưởng và các cán bộ làm công tác tài chính, kế toán đến từ các đơn vị hành chính, hành chính sự nghiệp, trường học thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Liêu.

     Tại buổi Khai giảng, Bà Hoàng Thị Vinh, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch đã phát biểu quán triệt tinh thần học tập của khóa tập huấn, Bà mong rằng trong thời gian học tập 2 ngày các học viên sẽ nghiêm túc học tập đảm bảo thời gian học tập và tranh thủ trao đổi với giảng viên các nội dung còn vướng mắc khi thực hiện nghiệp vụ.

                                          (Ảnh: Bà Hoàng Thị Vinh phát biểu tại khóa tập huấn)

      Tại buổi thứ nhất của lớp tập huấn, Tiến sĩ  Đinh Hoài Nam – Giám đốc Trung tâm Phát triển đào tạo và Tư vấn tài chính trình bày về Thông tư 107/2017/TT-BTC thay thế cho Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010. Thông tư  ra đời nhằm đáp ứng các yêu cầu mới, phù hợp với bối cảnh thực tiễn, phù hợp với Luật NSNN 2015, Luật Kế toán 2015 và các cơ chế, chính sách tài chính hiện nay. Thông tư 107 hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành; tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng NSNN.

                       (Ảnh: TS. Đinh Hoài Nam tại các buổi giảng dạy của khóa tập huấn)

       Tại buổi thứ hai của lớp tập huấn, ThS. Nguyễn Minh Tân - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân sách trình bày về Luật Ngân sách 2015 và các Thông tư quy định, hướng dẫn về quản lý ngân sách cấp huyện, xã và các hoạt động tài chính khác ở huyện, xã, thị trấn. Các nội dung ThS. Nguyễn Minh Tân trình bày với trọng tâm hướng đến các điểm đặc trưng về kinh tế, văn hóa và chính trị của huyện Bình Liêu.

                    (Ảnh: ThS. Nguyễn Minh Tân tại các buổi giảng dạy của khóa tập huấn)

      Sau hai ngày làm việc tích cực, Bà Hoàng Thị Vinh đã tổng kết và đánh giá cao kết quả lớp tập huấn. Các học viên đã tiếp thu được cập nhật các điểm mới và quan trọng của Luật Ngân sách 2015, Thông tư 107/2017/TT-BTC cũng như giải quyết được hầu hết các vướng mắc đang gặp phải về nghiệp vụ tài chính ngân sách trong quá trình công tác. 

       Một số hình ảnh lớp tập huấn:

      Sau Lớp tập huấn này, các đơn vị có nhu cầu mở lớp chuyên sâu về Thông tư 107/2017/TT-BTC liên hệ với Trung tâm Phát triển đào tạo và tư vấn tài chính để được tư vấn.

      (Thông tin về các lớp tập huấn xin mời liên hệ Ban tổ chức: Bà Hà Thị Hương Lan, số điện thoại: 0912 393 996).

 PV: Minh Đức.

 

Tin mới hơn