Trang chủ » Tin tuyển sinh »

Tin tuyển sinh

Thông báo lịch thi và ôn thi cao học đợt 1/2018

Thông báo lịch thi và ôn thi cao học đợt 1/2018 (Thứ Hai, 09/04/2018, 11:35)

Thông báo lịch thi và ôn thi cao học đợt 1/2018

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức khóa tập huấn “Luật quản lý, sử dụng tài sản công, giải đáp Chế độ kế toán HCSN mới” tại Hà Nội

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức khóa tập huấn “Luật quản lý, sử dụng tài sản công, giải đáp Chế độ kế toán HCSN mới” tại Hà Nội (Thứ Hai, 09/04/2018, 11:09)

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức khóa tập huấn “Luật quản lý, sử dụng tài sản công, giải đáp Chế độ kế toán HCSN mới” tại Hà Nội

Thông báo chương trình tập huấn “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị tài chính, tài sản công, hạch toán kinh tế cơ sở y tế công lập theo cơ chế tự chủ mới”

Thông báo chương trình tập huấn “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị tài chính, tài sản công, hạch toán kinh tế cơ sở y tế công lập theo cơ chế tự chủ mới” (Thứ Hai, 09/04/2018, 10:31)

Thông báo chương trình tập huấn “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị tài chính, tài sản công, hạch toán kinh tế cơ sở y tế công lập theo cơ chế tự chủ mới”

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức 2 lớp tập huấn Luật quản lý, sử dụng tài sản công, giải đáp Chế độ kế toán HCSN mới và trao đổi kinh nghiệm về cơ chế quản lý tài chính

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức 2 lớp tập huấn Luật quản lý, sử dụng tài sản công, giải đáp Chế độ kế toán HCSN mới và trao đổi kinh nghiệm về cơ chế quản lý tài chính (Thứ Tư, 21/02/2018, 11:36)

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức 2 lớp tập huấn Luật quản lý, sử dụng tài sản công, giải đáp Chế độ kế toán HCSN mới và trao đổi kinh nghiệm về cơ chế quản lý tài chính trong các CQNN và ĐVSN công