Trang chủ » Tin tuyển sinh »

Tin tuyển sinh

Thông báo Tổ chức tập huấn Chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017

Thông báo Tổ chức tập huấn Chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 (Thứ Hai, 27/11/2017, 16:07)

Thông báo Tổ chức tập huấn Chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017

Thông báo chương trình tập huấn “Quản lý tài chính, tài sản công và hướng dẫn các quy trình mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ trong nhà trường theo cơ chế mới”

Thông báo chương trình tập huấn “Quản lý tài chính, tài sản công và hướng dẫn các quy trình mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ trong nhà trường theo cơ chế mới” (Thứ Năm, 02/11/2017, 10:58)

Thông báo chương trình tập huấn “Quản lý tài chính, tài sản công và hướng dẫn các quy trình mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ trong nhà trường theo cơ chế mới”

Thông báo lịch thi và ôn thi cao học đợt 2/2017

Thông báo lịch thi và ôn thi cao học đợt 2/2017 (Thứ Tư, 30/08/2017, 15:38)

Thông báo lịch thi và ôn thi cao học đợt 2/2017

Tuyển sinh Cao học ngành Tài chính đợt 2 năm 2017

Tuyển sinh Cao học ngành Tài chính đợt 2 năm 2017 (Thứ Hai, 15/05/2017, 17:33)

Tuyển sinh Cao học ngành Tài chính đợt 2 năm 2017

THÔNG BÁO Về việc tham dự Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý tài chính đối với chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước”

THÔNG BÁO Về việc tham dự Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý tài chính đối với chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước” (Thứ Hai, 17/04/2017, 16:10)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý tài chính đối với chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước”

Thông báo chiêu sinh khóa học

Thông báo chiêu sinh khóa học "Đào tạo kiểm soát viên doanh nghiệp" (Thứ Ba, 21/03/2017, 10:27)

Thông báo chiêu sinh khóa học "Đào tạo kiểm soát viên doanh nghiệp"

Tuyển sinh Cao học ngành Tài chính năm 2017

Tuyển sinh Cao học ngành Tài chính năm 2017 (Thứ Tư, 15/02/2017, 11:09)

Tuyển sinh Cao học ngành Tài chính năm 2017

Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính, Kế toán viên, Kế toán viên chính, Lãnh đạo cấp phòng tại Hà Nội năm 2017

Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính, Kế toán viên, Kế toán viên chính, Lãnh đạo cấp phòng tại Hà Nội năm 2017 (Thứ Tư, 15/02/2017, 09:39)

Trung tâm phát triển đào tạo và tư vấn tài chính thông báo kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng năm 2017 tại Hà Nội năm 2017