Trang chủ » Danh mục » Tin tuyển sinh »

Thông báo chiêu sinh khóa học "Đào tạo kiểm soát viên doanh nghiệp" (Thứ Ba, 21/03/2017, 10:27)

Kiểm soát viên/Ban kiểm soát là bộ phận không thể thiếu trong hệ thống quản trị doanh nghiệp. Hoạt động của Kiểm soát viên/ban kiểm soát là nhân tố quan trọng đảm bảo doanh nghiệp vận hành tuân thủ pháp luật và hiệu quả...

Nhằm cung cấp cho các Kiểm soát viên, các nhà quản trị doanh nghiệp những hiểu biết và kỹ năng kiểm soát theo chức năng của Ban kiểm soát doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vị thế của Kiểm soát viên/Ban kiểm soát trong quản trị doanh nghiệp, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính - Bộ Tài chính tổ chức chương trình "Đào tạo kiểm soát viên doanh nghiệp".

Đối tượng học:

  • Ban Kiểm soát các công ty;
  • Kiểm soát viên doanh nghiệp;
  • Chủ tịch HĐQT/HĐTV, thành viên HĐQT/HĐTV;
  • Thành viên Ban Tổng giám đốc/Giám đốc

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

http://ttdt.edu.vn/media/CV_KSV_Doanh_nghiep.pdf

Tin mới hơn

Tin khác