Trang chủ » Danh mục » Tin tuyển sinh »

Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính, Kế toán viên, Kế toán viên chính, Lãnh đạo cấp phòng tại Hà Nội năm 2017 (Thứ Tư, 15/02/2017, 09:39)

Trung tâm phát triển đào tạo và tư vấn tài chính thông báo kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng năm 2017 tại Hà Nội, chi tiết theo file đính kèm:

http://ttdt.edu.vn/media/adv/c%C3%B4ng_v%C4%83n_chi%C3%AAu_sinh_th%C3%A1ng_02_1.pdf

Tin mới hơn